Transfer pentru deducerea 50 ghid

Transferul de sume pentru deducere 50

La efectuarea transferului pentru deducere 50, trebuie acordată o atenție deosebită anumitor elemente care trebuie returnate în mod obligatoriu pentru a obține beneficii fiscale. În primul rând, în cauzalitate, trebuie raportate referințele normative (articolul 16 bis din Decretul prezidențial 917/1986). În plus, numărul facturii la care se referă plata trebuie raportat. Datele personale ale persoanei care efectuează transferul trebuie să corespundă cu deținătorul facturii și trebuie să includă codul fiscal. În cazul în care clădirea care face obiectul restructurării este înregistrată la mai mult de o persoană în cadrul transferului bancar, trebuie să se indice datele tuturor coproprietarilor și nu numai persoana care efectuează transferul. Pe de altă parte, dacă lucrările sunt efectuate pe părțile comune ale unei clădiri de condominiu, trebuie introduse codul de impozit pe condominiu și datele administratorului. În spațiul destinat beneficiarului transferului bancar, trebuie să fie raportat numele companiei care execută lucrările, inclusiv codul fiscal și numărul TVA.

Cum se efectuează transferul bancar pentru deducere 50

Deși prin eliminarea comunicării către Inland Revenue au fost simplificate procedurile de acces la bonusul de restructurare, pentru a evita surprizele neplăcute și a fi refuzat dreptul la prestații, este întotdeauna bine să citiți cu atenție instrucțiunile privind modul de efectuare a transferului pentru deducerea 50%. O atenție deosebită ar trebui acordată trimiterilor de reglementare care reglementează bonusul de 50% (articolul 16a din Decretul prezidențial 917/86) să nu fie confundat cu Decretul nr. 449/1997 care reglementează deducerea de 36%. La instituțiile bancare și la oficiile poștale, sunt disponibile formulare prestabilite care oferă atât deducerea, cât și bifând caseta corectă, puteți evita litigiile. Este important să rețineți că datele persoanei care efectuează transferul bancar și numele beneficiarului trebuie să corespundă persoanelor indicate în factură referitoare la munca efectuată. Numărul de identificare fiscală al ambelor trebuie să fie indicat și, de asemenea, numărul de TVA numai pentru societatea de executare

Formular de transfer pentru deducere 50

Formularul de transfer bancar pentru deducerea a 50% pentru renovarea clădirilor este disponibil, atât în ​​bancă, cât și în oficiile poștale, deja pregătit. Formularul trebuie să includă datele personale ale subiecților (persoana care efectuează transferul bancar și beneficiar) care trebuie să coincidă cu cele indicate pe factura eliberată pentru lucrările efectuate, în plus față de detaliile documentului. Valoarea transferului trebuie să corespundă cu suma indicată pe factură sau, în cazul plății divizate, cu suma indicată pentru fiecare dată de expirare individuală. Trebuie remarcat faptul că transferul poate fi făcut și de o altă persoană decât de proprietarul proprietății, cum ar fi chiriașul, împrumutatul sau uzufructuarul. În cazul în care cheltuielile au fost suportate de către acești subiecți, factura trebuie înregistrată pentru aceștia și va putea să beneficieze de facilități numai dacă deține o declarație a proprietarului pentru realizarea lucrărilor.

Transferul modelului pentru deducere 50

Modelul de transfer pentru deducerea de 50% este unul dintre elementele fundamentale necesare obținerii bonusului fiscal. Aceasta trebuie să fie păstrată împreună cu factura referitoare la activitatea desfășurată și la orice comunicări și autorizații eliberate de municipalitatea competentă. Toate documentele trebuie să fie furnizate contabilului care este responsabil de completarea declarației fiscale. Bonusul de impozit de 50% va fi, de fapt, recunoscut sub forma unei reduceri fiscale care trebuie plătită trezoreriei sau unei restituiri până la valoarea IRPEF dedusă în cursul anului. Din acest motiv, trebuie remarcat faptul că cei care, din orice motiv, nu pot solicita IRPEF (șomeri sau pensionari cu sume minime) nu vor avea dreptul la nici o rambursare. În cele din urmă, o clarificare finală se referă la modelul fiscal pe care îl alegeți pentru recunoașterea bonusului. În timp ce pentru reducerea taxelor care trebuie plătite este indiferent să folosiți Mod Unico sau 730, în caz de rambursare este recomandabil să utilizați Mod 730 care garantează timpi mult mai scurți.

Transfer pentru deducere 50 ghid: Deducție 50

Merită să ne amintim că deducerea de 50% din lucrările de renovare a clădirilor este încă planificată pentru întregul an în 2016, după ce a fost reînnoită pentru a da un impuls mai mult sectorului construcțiilor, unul dintre cele mai afectate de criză.

Cu acest tip de deducere este posibilă recuperarea a 50% din cheltuielile pentru renovări și renovări până la o limită de 96.000 de euro.

Fundamental pentru a putea beneficia de deduceri este faptul că plățile sunt efectuate cu așa-numitul transfer vorbitor, cel menționat în paragrafele anterioare, care vă permite să aveți un anumit document care atestă plata muncii în modul cerut. Se poate întâmpla, de asemenea, ca proprietarii să fie mai mult decât unul, în acest caz este necesar să se raporteze codul fiscal al fiecăruia, astfel încât fiecare dintre ei să poată beneficia de deducerea în părți egale.