Bonus pentru acasă

Renovarea clădirilor și Bonus la domiciliu

Să vorbim despre renovări și Bonusuri la domiciliu - ale căror intervenții sunt clarificate prin Circulara nr. 29 a Agenției Fiscale - deoarece deducerile despre care am vorbit deja sunt încă valabile pentru 2014!

De fapt, concesiunile fiscale pentru clădirea prevăzută inițial prin Decretul 63/2013 sunt încă la 50%, iar suma maximă este ridicată la 96 000 EUR.

Deci, dacă vă gândiți la mici renovări sau cumpărați mobilier nou, acesta este anul potrivit pentru realizarea proiectelor dvs. deoarece începând cu anul 2015, deducerea va scădea de la 50% la 36%, iar limita maximă a cheltuielilor va va atesta pragul standard de 48.000 €.

Pentru a beneficia de bonusul pentru îmbunătățirea casei, este necesar ca un studiu tehnic să elaboreze o practică de construcție care să fie livrată municipalității.

Decretul Camerei

Să începem prin a face puțină claritate. Camera a dat aprobarea finală la proiectul de lege de conversie a decretului-lege 28 martie 2014, n. 47, așa-numitul Decret House. Principalele modificări se referă la: 1. Bonus Mobile: la articolul 7 au fost adăugate două noi alineate, în care se stabilește că cheltuielile care trebuie deduse pentru achiziționarea mobilierului realizate sau care vor fi executate între 6 iunie 2013 și 31 decembrie 2014 sunt calculate independent de suma cheltuielilor suportate pentru lucrările de renovare. Prin urmare, cheltuielile pentru achiziționarea de mobilier pot depăși valoarea lucrărilor de renovare. Bonusul rămâne la 50%, se aplică până la 31 decembrie 2014, până la o sumă maximă de 10.000 euro.2. Fabricarea ușoară: chiar și clădirile prefabricate, cum ar fi casele mobile, rulotele, rulotele, ancorate temporar la sol în spații de cazare în aer liber și destinate turiștilor, nu intră sub incidența intervențiilor clasificabile de "construcții noi", cu condiția respectării lor reglementările sectoriale sectoriale.3. Programul de recuperare a locuințelor publice: detaliile acestora vor fi stabilite prin decret ministerial. Obiectivul programului este "recuperarea și raționalizarea" clădirilor, o definiție care include menținerea extraordinară a locuințelor, adaptarea energetică, a plantelor și a stațiilor și îmbunătățirea seismică. Programul se adresează nu numai proprietăților IACP, ci și celor care aparțin municipalităților și organizațiilor de locuințe publice care au aceleași scopuri ca și IACP.4. Creșterea locuințelor sociale fără a consuma terenuri suplimentare, favorizând politicile de regenerare urbană care duc la crearea de locuințe noi, închiriate persoanelor sau familiilor dezavantajate sau femeilor găzduite de centre anti-violență sau case de adăpost. Intervențiile sunt permise pentru: renovarea clădirilor, restaurarea sau restaurarea conservatoare, întreținerea extraordinară, consolidarea locală, îmbunătățirea sau modernizarea seismică, înlocuirea clădirilor (cu excepția centrelor istorice) prin demolări și reconstrucții cu forme diferite. Fondurile pentru chirii și arieratele nevinovate: Creșterea resurselor, distribuită între Fondul Național pentru a sprijini accesul la locuințele închiriate - pentru chiriașii cu venituri mici - și Fondul pentru chiriașii aroganți nepliniți este de 128 milioane din euro pentru perioada de doi ani 2014/2015, în timp ce în următorii ani (2016 - 2020) 197 de milioane sunt alocați pentru ariaragiul vinovat6. Alienarea locuințelor publice: Regulile de eliminare a proprietăților IACP (Institutele Autonome pentru Casele Populare) sunt redefinite - printr-un decret interministerial care urmează să fie emis până în iunie. Același decret va stabili regulile și pentru vânzarea de proprietăți deținute de municipalități și organisme publice.7. Lupta împotriva ocupării neautorizate a clădirilor: a definit măsurile de prevenire a persoanelor care ocupă ilegal o locuință de a solicita șederea și conexiunea la serviciile publice.8. Concesii fiscale pentru locuințe sociale: furnizate proprietarilor care alocă locuința lor unei locuințe sociale. Veniturile provenite din închirierea de locuințe noi sau renovate nu contribuie la formarea veniturilor comerciale în Irpef, Ires și Irap, în valoare de 40% și pentru o perioadă care nu depășește zece ani.

Bonus la domiciliu: Bonus pentru locuințe și mobilier

Impozite și stimulente

Potrivit ministrului Maurizio Lupi, "reteta" pentru relansarea cărămizii și a industriilor aferente a funcționat bine: numai stimulentele legate de restructurare, a spus el, anul trecut au mutat ceva de genul 29 miliarde și au adus-o în cămara statului miliarde cu TVA. În plus, după adoptarea decretului asupra casei, va exista un decret privind tariful 2, reduceri puternice ale impozitelor pentru casele nevândute și stimulente pentru piața de schimburi: acțiuni care pot revitaliza tranzacțiile. Vor fi necesare simplificări pentru a le facilita pe cei care construiesc. Pe scurt: mai puține impozite, simplificări și stimulente pentru sectorul construcțiilor. Rambursări de 730 EUR

Ați auzit deja despre "închiderea la 4 mii de euro", o măsură aplicată creanțelor rezultate din 730 de peste, de fapt, cele 4 mii de euro. Această măsură sa născut cu intenția de a evita fraudele și se va aplica chiar de la 730 în acest an. Dacă un contribuabil cu deducerea pentru încărcăturile familiale va proceda la renovarea locuinței sale și achiziționarea de mobilier pentru a-l furniza, din acest an va avea dreptul la o restituire; va fi, prin urmare, supus unor verificări prealabile de către Agenția Fiscală și, dacă totul este în ordine, rambursarea va fi plătită până în toamnă.

Astfel, în rezumat, stimulentele fiscale pentru locuință includ: 50% deduceri pentru renovări, 65% pentru lucrări de îmbunătățire a energiei clădirilor și, din anul trecut, "bonusul mobil", datorită căruia contribuabilul poate beneficia de o subvenție suplimentară de 50% pentru mobilier și aparate. Cu toate acestea, cu condiția ca mobilierul sau aparatul mare de uz casnic pe care îl cumpărați să fie destinat să furnizeze clădirea renovată. Principala noutate în Planul de locuințe se referă la eliminarea regulii care prevedea că costul achiziționării de mobilier era egal sau mai mic decât cel al lucrării (a se vedea mai sus). Acum, de fapt, ele pot fi calculate independent. Mai mult, se clarifică faptul că, în ceea ce privește relația bonusului mobil cu intervențiile destinate economisirii energiei, facilitarea bonusului mobil nu este în mod formal legată de acest tip de intervenție, dar dacă intervenția pentru economisirea de energie constituie în sine o lucrare de renovare a clădirii, această legătură este permisă. În ceea ce privește momentul în care trebuie să fie plasate achizițiile pentru a beneficia de bonusuri, termenul stabilit este de la 26 iunie 2012 până la 31 decembrie 2014. În dependență de proiectul d'Ingegno