Calculation tasi 2014

Calculul TASI online

Calculul TASI din 2014 nu este imposibil, dar nu imediat. Multe municipalități au pus la dispoziție pe site-ul lor software gratuit ce ajută contribuabilii să calculeze online TASI. Alternativ, puteți utiliza una dintre computerele aflate pe internet, de obicei echipate cu o setare grafică simplă și imediată. Numărarea TASI necesită introducerea următoarelor date (acum le vom enumera doar pentru a le examina diferitele aspecte din următoarele paragrafe): categoria și venitul cadastral al proprietăților care reduc impozitul (informații deductibile din ancheta cadastrală sau din site-ul Agenția de venituri, la adresa: http://sister.agenziaentrate.gov.it/CitizenVisure/index.jsp); data achiziționării și vânzării de proprietăți, dacă au fost cumpărate sau vândute în cursul anului 2014; rezoluția corespunzătoare emisă de Primăria în care se află clădirea sau terenul supus taxei, cu tarife TASI și orice deduceri. Aceste rezoluții pot fi consultate pe site-ul municipalităților individuale sau pe site-ul MEF, la acest adresa: http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC/sceltaregione.htm.

TASI prima acasă

"Taxa pe servicii indivizibile", introdusă prin Legea 147/2013, finanțează serviciile municipale. Aceasta se datorează proprietarilor de proprietăți, care le dețin (debitori și chiriași) și deținătorilor de drepturi reale de bucurie asupra lor (de exemplu, uzufructuarul). Obiectul TASI sunt zonele de construcție și clădirile, inclusiv prima casă (adică clădirea în care se află registrul) și accesoriile sale, cu excepția celor înregistrate în categoriile cadastrale A / 1, A / 8 și A / 9. Anexele care trebuie luate în considerare sunt una pentru fiecare dintre următoarele categorii cadastrale: C / 2, C / 6, C / 7. Dacă, de exemplu, un garaj principal (C / 6), o pivniță și un mansardă (stivuite ca C / 2), cel de pe garaj și, alternativ, pe subsol sau mansardă. În cazul asocierii pe aceeași proprietate, TASI trebuie împărțit între toți proprietarii în funcție de procentul unic al proprietății. În contractele de închiriere locatarul și chiriașul sunt obligați să plătească impozitul; prima va plăti o taxă TASI egală cu 70% sau 90%, în timp ce chiriașul va plăti restul de 30% sau 10%.

Cum se calculează TASI

După cum se prevede la alineatul (1), sunt necesare anumite informații pentru calculul TASI 2014, cum ar fi: ratele de impozitare și multiplicatorii proprietăților individuale, datele cadastrale ale aceleiași categorii și chirii, procentul de proprietate sau posesia este deținută pe proprietate și lunile în care acest drept a continuat, referindu-se la anul 2014. Pentru o adâncire a ratelor de impozitare, stabilite prin rezoluțiile municipale individuale, vă rugăm să consultați paragraful următor 4. Multiplicatorii sunt coeficienții care servesc pentru a calcula baza fiscală a TASI și sunt aceleași ca cele pentru IMU. Coeficientul pentru prima casă și anexele acesteia este de 160. Acestea fiind spuse, să vedem cum se calculează TASI. Baza fiscală a impozitului este dată de venitul cadastral al proprietății înmulțit cu 1, 05 și, ulterior, cu multiplicatorul. Suma obținută este apoi ajustată la lunile și procentul de proprietate. Prin urmare, cota de impozitare TASI se aplică clădirii și se plătește suma totală datorată, care trebuie plătită în două rate (depozit și sold). Dacă taxa totală este mai mică de 12 EUR, nu se plătește nimic.

Calculul tasi 2014: ratele TASI 2014

Acum, să vedem ce sunt ratele TASI 2014. Conform prevederilor legii, măsura impozitului în cauză variază în funcție de faptul că proprietatea este folosită ca reședință principală. Pentru prima casă, tarifele stabilite de municipalități trebuie să se situeze între 1 la mie și 2, 5 la mie (ridicate la 3, 3 la mie, dacă municipalitatea respectă prevederile legislative specifice). Pentru toate celelalte clădiri și pentru terenurile de construcție, măsura TASI este legată de cea a IMU, în sensul că suma celor două rate nu poate fi mai mare de 10, 6 la mia (sau 11, 4 la mii, cu acordul că majoritatea veniturilor este alocată pentru facilități și deduceri la prima casă.) Păstrând linia generală fermă, Fisco lasă decizia exactă a ratei TASI la discreția municipalităților individuale, care poate, de asemenea, să stabilească orice deduceri și scutiri. Taxa trebuie plătită prin intermediul formularului F24, care trebuie prezentat în bancă, prin poștă sau prin mijloace electronice. Pentru codurile impozitului și cele care identifică municipalitățile, trebuie să se facă trimitere la rezoluțiile individuale.