Certificarea energetică a clădirilor

Care este certificarea energetică a unei clădiri?

Certificarea energetică a clădirii este un document care expune clasa energetică a unei clădiri, a unui apartament sau a unei vile. Inițial sa numit ACE, dar după modificările aduse Decretului 63/2013, acesta este emis sub acronimul APE, un certificat de performanță energetică.

APE este un instrument care permite controlul nevoilor reale de energie ale unei clădiri, datorită evaluării bazate pe o scară care merge de la A la G, unde A indică o eficiență energetică ridicată, iar G indică o clădire cu consum mare de energie.

De la 1 ianuarie 2012, APE a devenit obligatorie în cazul vânzării sau închirierii proprietății.

APE este emis de un certificator de energie, care este de obicei un inspector, un arhitect sau un inginer, în urma unei inspecții în care se efectuează un diagnostic energetic al proprietății.

Cum se întocmește certificarea energetică a unei clădiri?

APE este emis în urma unei inspecții efectuate de un certificator de energie care evaluează caracteristicile energetice ale clădirii. Documentul întocmit constă în două pagini. Pe prima pagină, documentul conține detaliile proprietarului clădirii, datele clădirii, trei grafice reprezentând performanța energetică a clădirii, clasa energetică de la A la G și consumul de CO2 al clădirii pentru încălzirea acestora. A doua pagină a documentului prezintă caracteristicile clădirii în ceea ce privește energia și acțiunile întreprinse pentru obținerea certificatului de certificare energetică a clădirilor. APE este valabil timp de 10 ani, cu excepția cazului în care se iau măsuri suplimentare pentru a schimba clasa energetică a clădirii.

De ce să facem certificarea energetică?

După cum sa menționat deja, certificarea energetică este obligatorie prin lege în cazul vânzării sau închirierii proprietății. În ciuda acestui fapt, APE implică o serie de avantaje pentru proprietarul proprietății. Primul avantaj este creșterea valorii proprietății în cazul consumului de energie la un nivel minim, de exemplu, în cazul clasei energetice A. Al doilea avantaj este economisirea facturii: de fapt, acest document vă permite să obțineți reduceri și reduceri semnificative privind prețul energiei electrice. Pentru ca certificarea energetică să poată emite APE, clădirea trebuie totuși să aibă anumite cerințe privind eco-durabilitatea: în cazul în care lipsesc cerințele necesare, tehnicianul în timpul inspecției poate recomanda intervenții pentru a reduce cheltuielile energetice ale clădirii, cum ar fi de exemplu instalarea panourilor fotovoltaice.

Certificarea energetică a clădirii: diferența dintre APE și AQE

Trebuie avut în vedere diferența dintre APE și AQE. AQE, certificat de calificare energetică, este un document care indică caracteristicile energetice ale clădirii, permițând creșterea valorii imobiliare a clădirilor care au o eficiență energetică ridicată. Diferența substanțială dintre cele două documente constă în faptul că APE trebuie întocmite în mod obligatoriu de către un certificator de energie care nu are legătură cu lucrările, în timp ce AQE poate fi emis de un tehnician calificat care a contribuit la lucrările clădirii. O a doua diferență este că clasa energetică a clădirii nu este indicată în AQE. În plus, AQE nu este obligatorie prin lege, deoarece este întocmită cu unicul scop de a furniza informații energetice asupra clădirii, pentru eliberarea ulterioară a APE. În cele din urmă, AQE este valabilă timp de 12 luni.