Contract de vânzare preliminar

Care este contractul preliminar pentru achiziționarea și vânzarea de bunuri imobiliare

Contractul preliminar pentru vânzarea de bunuri imobiliare în vigoare între două părți este modul prin care cumpărătorul și vânzătorul își formalizează intenția de a cumpăra sau vinde o anumită proprietate. Prin intermediul acestui instrument, cele două părți se angajează în mod oficial și cu efecte juridice (cu atât mai mult cu cât contractul este înregistrat cu veniturile interne) pentru a încheia acordul. Contractul preliminar de vânzare nu trebuie confundat cu contractul real de cumpărare a bunului: acesta din urmă va formaliza schimbarea de proprietate între cele două părți, dar contractul preliminar identifică doar intenția de a încheia un anumit contract . Cu toate acestea, contractul menționat mai sus trebuie să fie elaborat cu mare grijă și trebuie să includă toate datele relevante pentru a nu se confrunta cu viitoarele contestații ale uneia sau ambelor părți implicate. Contractul preliminar trebuie semnat numai la sfârșitul etapei de negociere, când cele două părți au convenit deja asupra prețului și calendarului.

Cum să elaboreze un contract de vânzare

Contractul preliminar pentru achiziționarea și vânzarea de bunuri imobiliare este doar primul pas în raport cu contractul final. Deși acest document conține intenția de a încheia un acord convenit, este necesar să se întocmească un astfel de contract într-o manieră atentă și precisă. În primul rând, contractul trebuie să conțină în mod absolut toate elementele convenite de cele două părți implicate, vânzător și cumpărător. Prin urmare, vorbim despre date sensibile cum ar fi numele și prenumele, data și locul nașterii, adresa de domiciliu și codul fiscal. cât mai mult posibil datele privind locuința: municipiul, adresa, clădirea și apartamentul dacă nu ar fi o casă independentă. Este bine să însoțiți contractul preliminar de vânzare cu un plan și o descriere exactă a interiorului proprietății. Contractul trebuie semnat atât de vânzător cât și de cumpărător. Este o practică bună să prezentăm unul sau mai mulți martori, mai ales dacă contractul este stipulat ca scriere privată și nu în prezența unui notar.

Clauzele fundamentale: ceea ce absolut nu poate lipsi

La momentul stipulării contractului preliminar de cumpărare a proprietății nu trebuie să lipsească anumite clauze. Cele mai importante sunt, fără îndoială, prețul de vânzare al bunului, termenul până la care trebuie înregistrat contractul final, depozitul plătit de cumpărător împotriva vânzătorului și, eventual, cuantumul penalității. Prețul de vânzare al proprietății trebuie să fie convenit între cele două părți înainte de semnarea contractului. Acest punct permite ambelor părți să se adapteze la fluctuațiile posibile ale pieței, situație care ar putea crea probleme enorme în momentul încheierii contractului final. Evident, depozitul este destinat să fie o sumă separată de prețul de vânzare. Este important să menționăm data finală prin care operațiunea poate fi finalizată, astfel încât părțile interesate să nu rămână în așteptare pentru o perioadă nedeterminată. În cele din urmă, în contractul preliminar de vânzare a imobilelor este posibil, dar nu obligatoriu, să se introducă o penalizare: aceasta presupune plata unei anumite sume în cazul în care una dintre cele două părți nu respectă acordul.

Contract de vânzare preliminară: Înregistrarea contractului preliminar pentru cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare

Pentru ca contractul preliminar de vânzare a bunurilor imobile să fie legitim din punct de vedere legal, este important să îl înregistrați la organele competente, cum ar fi un birou notarial sau la Biroul pentru venituri interne al orașului în care se află proprietatea. Această înregistrare trebuie efectuată cel târziu în a douăzecea zi de la semnarea contractului preliminar. În cazul în care cifra notarului a participat la redactarea contractului, termenul de înregistrare a contractului preliminar este prelungit până la treizeci de zile. Înregistrarea necesită un cost de € 200, 00 (în vigoare de la 1 ianuarie 2014). Dacă acordul prevede plata depunerii, este necesar să plătiți o taxă egală cu 0, 5% din suma totală a depozitului. Plata impozitului pe depozit și în avans pentru proprietate se numește taxă de înregistrare proporțională. Taxa de înregistrare proporțională va fi dedusă atunci când proprietatea este înregistrată definitiv printr-o faptă.