Creditele pasive ipotecare

Calculul cheltuielilor cu dobânzile ipotecare

Fisco acordă reduceri la IRPEF, aplicabile la apariția anumitor situații și în conformitate cu condițiile stabilite de TUIR. Dintre aceste bonusuri, există unul legat de ipotecile contractate pentru achiziționarea sau construcția "primei case". Aceasta este o deducere fiscală care se referă la componenta financiară a creditelor ipotecare menționate și aceasta trebuie făcută atunci când se face o declarație de venit. Înainte de a vedea modalitatea de aplicare a acestei deduceri, este util să înțelegem cum să calculezi interesul pasiv al împrumutului ipotecar "prima casă".

De obicei, băncile trimit un rezumat anual către debitori, care arată suma totală a cheltuielilor financiare legate de împrumuturile ipotecare. Partea deductibilă a dobânzii plătibile se obține cu ușurință utilizând următoarea formulă: (costul de achiziție a bunului pentru dobânda plătită) / capitalul acordat. În cazul în care suma împrumutului este mai mare decât costul de achiziție al "primei locuințe", suma deductibilă trebuie calculată pe partea împrumutului care acoperă costul proprietății și nu pe surplus.

Deducerea ipotecilor pasive la prima locuință

Suma anuală maximă pe care se calculează partea deductibilă din costurile financiare este de 4 000 EUR, ceea ce corespunde unui bonus maxim de 760 EUR. Deducerea ipotecilor pasive la "prima casă" reprezintă până la 19% din povara financiară și poate beneficia de fiecare proprietar, care este, de asemenea, proprietarul imobilului achiziționat cu împrumutul de capital. Deci, dacă proprietatea este deținută în coproprietate, de exemplu între doi soți și aceiași sunt deținători în comun ai împrumutului ipotecar care a finanțat cumpărarea casei, atunci limita de 4 000 EUR ar trebui împărțită în funcție de procentul de proprietate fiecare dintre cei doi soți.

Cu toate acestea, în cazul în care unul dintre cei doi subiecți este taxat din punct de vedere fiscal pentru cealaltă, deducerea este exclusiv pe ultimul; același lucru este valabil în cazul coproprietății casei, dar împrumutul este limitat la unul dintre coproprietari, care va fi, prin urmare, singurul beneficiar al bonusului fiscal. Această deducere se datorează numai dacă achiziționarea bunului, care va fi folosită ca "prima casă" în termen de un an de la cumpărare, are loc în termen de 12 luni înainte sau după semnarea contractului.

Cheltuieli deductibile suplimentare

Plățile de credit care dau dreptul la deducerea în cauză sunt doar cele acordate sub formă de împrumut, garantate printr-o ipotecă care poate fi folosită și pentru o proprietate diferită de cea la care este finalizat împrumutul.

În plus față de plata dobânzii la împrumut, pot fi deduse și toate costurile auxiliare legate de împrumut, cum ar fi: cheltuielile pentru evaluarea tehnică a proprietății asupra căreia este implicată ipoteca; comisioanele pentru întocmirea împrumutului de dobândă și cele datorate pentru intermedierea bancară; penalitățile pentru rambursarea anticipată a împrumutului și orice parte din reevaluarea ratei, legate de indexarea ratei dobânzii; taxele ipocatastale legate de înregistrarea ipotecii; taxe notariale pentru fapta împrumutului (dar nu cele legate de achiziționarea bunului) și costurile conexe conexe; impozitul substitutiv asupra capitalului împrumutat. Suma acestor sume ar trebui împărțită pe întreaga durată a împrumutului purtător de dobândă și va constitui plafonul maxim de cheltuieli pe care se calculează deducerea (suma de 4.000 € pe cap de locuitor văzută anterior).

Creditele pasive ipotecare: cum funcționează deducerea

După ce a stabilit partea de dobândă aferentă ipotecii care poate reduce impozitul pe venit, vom vedea cum funcționează deducerea. Bonificația fiscală trebuie aplicată la data întocmirii declarației de impozit pe venit (formularul 730 sau UNIC FIZIC), este dedusă din IRPEF datorată și se aplică taxei în sine. Aceasta înseamnă că, în cazul în care partea deductibilă a cheltuielilor este egală cu 700 EUR, iar IRPEF calculat pe baza declarației fiscale se ridică la 620 EUR, deducerea datorată va fi cea care anulează impozitul, în timp ce excedentul de 80 EUR nu va fi folosit. Interesele, care trebuie deduse, trebuie să fi fost plătite. Este necesar să păstreze timp de 10 ani toate documentele referitoare la împrumutul ipotecar, la achiziționarea clădirii finanțate cu ipoteca, precum și la ratele de plată, cu dovezi privind debitul c / c al transferurilor bancare aferente. Nu este deloc rar ca autoritățile fiscale să solicite contribuabilului copii ale acestei documentații care, dacă nu sunt prezentate, presupun reluarea impozitării taxelor deduse.