Cuponul se usucă pe chirii

"> Cupon uscat

Începând cu anul 2011, un nou regim fiscal privind veniturile din proprietate a fost introdus în Italia, numit "cupon uscat". Standardul de referință, care definește metodele de aplicare, este Decretul legislativ nr. 23, publicat în Monitorul Oficial pe 23 martie 2011.

Noul regim fiscal oferă proprietarilor posibilitatea de a aplica o rată fixă ​​veniturilor din chirii, care, prin urmare, nu se mai potrivesc împreună cu alte venituri.

Este posibil să se aplice această formă de impozitare numai pentru unitățile de locuit rezidențiale prezente pe teritoriul național; clădirile utilizate ca birouri, birouri particulare și clădiri comerciale sunt excluse.

Opțiunea de închiriere cu acest tip de sistem poate fi adoptată numai de persoane fizice și, prin urmare, nu se aplică proprietăților deținute de societăți, entități și asociații comerciale.

Tarifele stabilite inițial prin decret au fost stabilite la 21% pentru chiriile gratuite și 19% pentru contractele de chirie convenite. Apoi legea privind IMU a prevăzut o reducere a ratei pentru chiriile convenite la 15%, apoi adus la 10% până în 2017.

Cedar se usuca pe masura ce functioneaza

Cuponul uscat înlocuiește cu o singură taxă toate impozitele aferente contractului de leasing imobiliar, în special:

- înlocuiește IRPEF (impozitul pe venitul persoanelor fizice), prin urmare, veniturile din chirii nu sunt mai mult supuse ratelor progresive prevăzute pe venitul global;

- taxele de înmatriculare, stabilite la 2% pe an pentru chiria gratuită și 1, 4% pentru chiria convenită, împărțite în egală măsură între proprietar și chiriaș;

- ștampilele, care trebuie aplicate la contractele de închiriere.

Cu toate acestea, trebuie avut în vedere că, deși impozitarea actuală se aplică veniturilor din chirii reduse la 85%, acest tip de impozit este evaluat la 100% din chiria anuală, deoarece nu este permisă deducerea.

Cuponul uscat este convenabil

Aplicarea acestui tip de regim fiscal rămâne la discreția deplină a proprietarului proprietății, care are dreptul de a adopta sistemul normal de impozitare progresivă. În cazul mai multor proprietari ai unei proprietăți, opțiunea poate fi aplicată separat sau fiecare proprietar poate decide separat dacă să utilizeze sau nu opțiunea pentru partea sa de proprietate.

Având în vedere sistemul fiscal italian, cu rate progresive de impozitare a venitului cuprinse între 0 și 43%, persoanele care au cel mai mare beneficiu din acest regim fiscal sunt proprietarii de proprietate privată cu un venit total impozabil anual de peste 25 000 de euro, cu toate acestea, datorită reducerii suplimentare a ratelor introduse de legea IMU, chiar și contribuabilii cu un venit anual mai mic, ar putea găsi noul regim fiscal mai convenabil, în special în cazul unei taxe convenite.

Pentru unii proprietari de locuințe regimul fiscal de închiriere de acest tip poate duce la economii de ordinul a 50% din impozitul pe venit din proprietate.

Cuponul uscat pe chiriile: Reguli de închiriere

În cazul alegerii proprietarului schemei de cupoane uscate, chiriașul va beneficia de blocul chiriei pentru întreaga perioadă a contractului de închiriere; În acest scop, proprietarul va trebui să trimită prin scrisoare recomandată locatarului, o scrisoare care renunță la orice fel de modificare a taxei, inclusiv actualizările ISTAT.

În ceea ce privește plățile, acestea trebuie efectuate conform regulilor și termenelor IRPEF, utilizând un formular F24. Depozitul a fost stabilit la 95% din total. În cazul încetării anticipate a contractului de către una dintre cele două părți, a doua tranșă poate fi recalculată pe baza noilor condiții.

Acest tip de impozit a fost introdus în scopul reducerii "ascunsei" pieței imobiliare și a fost însoțit de măsuri de întărire a sancțiunilor datorate în cazul neînregistrării contractelor de leasing, care se ridică de la 240% la 480% din impozitul IRPEF.În concluzie, această opțiune de închiriere este configurată ca fiind deosebit de avantajoasă pentru proprietarii care dețin alte venituri și care nu vor mai fi obligați să-i acumuleze cu venituri din proprietate. Principalul dezavantaj al locatorului este obligația de a menține taxa neschimbată, ceea ce, în cazul contractelor pe termen lung, ar putea eroda confortul de-a lungul anilor.