Evacuarea pentru contractul de leasing încheiat

Când trebuie să procedați

Cu excepția altor tipuri de contracte de închiriere, cele tipice sunt: ​​o chirie gratuită (4 ani + 4 ani) și o taxă convenită (3 ani + 2 ani). În cazul în care, la sfârșitul termenului contractual, proprietarul nu își exprimă intenția de a reînnoi contractul, el trebuie să trimită o scrisoare chiriașului cu privire la anunț: notificarea de evacuare a contractului de închiriere terminat. Comunicarea trebuie să fie solicitată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire cu cel puțin șase luni înainte de expirarea contractului. Dacă proprietarul, în timp ce intenționează să-și recâștige posesia proprietății, uită să facă acest pasaj, la sfârșitul contractului el nu are nimic de a cere de la chiriaș niciun titlu, care, dacă dorește, poate continua să ocupe proprietatea cu contractul reînnoit tacit de către părți, în aceleași condiții ca și cel precedent.

ori

În cazul în care chiriașul ocupă locuința, cu contractul de închiriere expirat, proprietarul îl poate informa despre evacuarea contractului de închiriere și cu ajutorul unui avocat care solicită judecătorului să emită o dispoziție executivă împotriva acestuia. Judecătorul din dispoziția executivă indică data livrării casei care nu trebuie să depășească șase luni. Dacă familia cu dizabilități trăiește cu dizabilități, persoanele în vârstă de peste 65 de ani, bolnavii, șomerii și alții, judecătorul poate acorda o amânare. Însă chiriașul trebuie să prezinte mai multe documente, pentru a permite judecătorului să evalueze situația și să acorde o prelungire care nu poate depăși 18 luni. Dacă în termenul limită chiriașul refuză să iasă, proprietarul poate solicita intervenția ofițerului judiciar și a forței publice.

Evacuarea chiriilor finite și a arieratelor.

În evacuarea contractului de închiriere, chiriașul poate cere judecătorului să prelungească termenul limită: cererea nu este posibilă în cazul unei proceduri pentru arieratele de chirii neplătite. Desigur, în cazul în care chiriașul nu returnează proprietatea, este obligat să plătească chiria cu un cost suplimentar de 20% atât timp cât el continuă să ocupe. În cazul în care proprietarul nu respectă plățile, acesta poate continua cu solicitarea. În acest caz, orele de execuție pentru a reveni la domiciliu sunt mai scurte. Atunci când judecătorul validează cererea, ofițerul judiciar procedează la trei intrări în care chiriașul este obligat să plece. Dacă refuză să restituie locuința, ofițerul judiciar solicită asistență din partea forțelor publice.

Evacuarea pentru contractul de leasing finit: licență

Pentru evacuare, proprietarul bunului este obligat să contacteze un avocat care întocmește formularul care urmează să fie transmis Curții civile a municipalității unde se află proprietatea, pentru a solicita eliberarea licenței pentru contractul de leasing finit și pentru contextual prezența conductorului pentru validare. În document, proprietarul citează chiriașul să apară în instanță în ziua ședinței stabilite de judecător, pentru a valida licența pentru contractul de leasing încheiat. Chiriașul poate să se prezinte și să solicite o prelungire sau să nu se opună ordonanței, în plus el nu se poate prezenta, în ultimul caz evacuarea va fi aceeași validată. La cerere, avocatul trebuie să anexeze o copie a contractului de închiriere, o copie a scrisorii de anulare a contractului cu o scrisoare recomandată cu primire înapoi.