Înregistrarea închirierii, iată cum să vă orientați

Contractul de închiriere

Contractul de închiriere (altfel numit chirie) este un tip de contract prin care o persoană - definită ca locatar - se angajează să garanteze folosirea unui activ în favoarea altei persoane - definită ca chiriaș sau locatar - în momentul în care bunul acordat constă într-o proprietate și, de fapt, face înregistrarea contractului de închiriere. La rândul său, locatarul este obligat să plătească o anumită taxă - taxa menționată - periodic, angajându-se să returneze bunul în termenele prestabilite și în aceeași stare în care a fost inițial livrat și încredințat. Există o diferență substanțială care trebuie subliniată între contractul de închiriere și leasingul pentru locuințe: prima, de fapt, se bazează pe un tip de bucurie a bunului exclusiv pentru producție. Aceasta înseamnă că destinatarul utilizat trebuie să se angajeze într-un exercițiu sau într-o activitate. Al doilea, pe de altă parte, are un caracter exclusiv rezidențial.

Registrul fiscal

Taxa de înregistrare, ca și în cazul înregistrării contractului de închiriere, este o taxă indirectă (aceasta înseamnă că se referă la transferul de avere, cum ar fi în cazul achiziționării unui imobil), în funcție de înregistrarea unei scrisori, publică sau privată, proporțională cu valorile scrierii în sine. Să încercăm să facem mai clară: taxa de înregistrare depinde de obligația sau voința cetățeanului de a scrie fiecare act scris într-un registru public pentru a stabili data și conținutul care nu pot fi editate. Aceasta se aplică contractelor, documentelor private, constituirea corpurilor, decretelor etc. Acest registru este păstrat și actualizat de Biroul Agenției Fiscale și raportează toate documentele înregistrate în ordine cronologică. Toate valorile conținute în fapte sunt în consecință afectate de impozitul rezultat.

Înregistrarea contractului de închiriere

Conform atunci când se decide cu aprobarea Legii privind stabilitatea din 2016, proprietarul este singurul responsabil pentru declararea contractului de închiriere. De fapt, acesta este cel care va trebui să meargă la biroul competent și să plătească taxa de înmatriculare. Înregistrarea contractului de închiriere trebuie să aibă loc, fără nicio excepție, în termen de 30 de zile de la semnarea contractului. În caz contrar, se prevede plata unei plăți întârziate. După înregistrare, proprietarul va informa chiriașul sau chiriașul (în acest caz, chiriașul) nu mai târziu de următoarele 60 de zile, furnizând dovada plății taxei. Aceeași comunicare cu multe documente atașate trebuie de asemenea trimisă administratorului de condominiu, astfel încât acesta să poată actualiza registrul biroului de registru al condominii.

Înregistrarea de închiriere, iată cum se găsește: Reînnoirea contractului de închiriere

Mai întâi de toate, să fixăm câteva coordonate cu care să ne orientăm. Există două tipuri de leasing în ceea ce privește chiria pentru locuințe: cea cu chirie gratuită (4 ani + încă 4 ani) și cea cu o chirie convenită (3 ani + 2 ani). La sfârșitul primului termen, reînnoirea este automată, cu excepția cazului în care proprietarul decide să rezilieze contractul prin notificare cu cel puțin 6 luni înainte de data expirării. Există constrângeri foarte precise pentru a proteja chiriașul care reglează începutul acestei practici. Anularea este de fapt o cale care poate fi utilizată numai în cazuri speciale, cum ar fi restructurarea urgentă, nevoia de vânzare, absența prelungită și nerezonabilă a chiriașului sau necesitatea de a aloca structura propriei afaceri sau rudelor în gradul al doilea. În plus, normele prevăd sancțiuni adesea foarte dure pentru proprietar dacă motivele pentru anulare nu ar trebui să fie îndeplinite cu dovezi obiective. La al doilea termen, părțile sunt libere să decidă pentru o nouă reînnoire a contractului sau nu. În cazul anulării, acesta trebuie trimis prin scrisoare recomandată și trebuie să ajungă la cunoștințele destinatarului în termen de 6 luni înainte de data expirării contractului. În absența anulării, în cazul în care chiriașul este lăsat în posesia proprietății, contractul este reînnoit tacit. Puțin diferită este cazul contractelor de leasing în alte scopuri decât locuințele. În acest moment ne referim la contractele de închiriere (închirierea de proprietăți comerciale, industriale, profesionale, hoteluri, etc.). Aici, contractul este de 6 ani + 6 ani pentru toate cazurile, cu excepția hotelului, care este de 9 ani + 9 ani. Reînnoirea este tacită la expirare, în timp ce anularea este posibilă cu un anunț de cel puțin 12 luni de la data expirării (lunile devin 18 în cazul hotelierilor). În ceea ce privește contractul de închiriere cu scopuri de locuințe, chiar și în această lege există constrângeri exacte, astfel încât anularea este considerată motivată și acceptabilă în mod obiectiv.