Registrul registrului de condominiu

Registrul registrului de condominiu, ce este

Înainte de a defini Registrul Condominiumului, poate fi util să înțelegeți esența și funcțiile Registrului Condominium. Este reglementat de art. 1130 n. 6 cc al legiuitorului italian și prevede că administratorul unui condominiu prezent pe teritoriul italian pregătește un registru special care conține:

- datele cadastrale ale fiecărei unități imobiliare

- orice date referitoare la securitatea proprietății în cauză

- datele personale ale proprietarilor individuali

- detaliile titularilor de drepturi reale

- detaliile titularilor drepturilor de a se bucura

Aceste date personale trebuie să cuprindă codul fiscal, certificatul de ședere sau declarația de domiciliu a proprietarilor sau a deținătorilor de drepturi.

Acest aspect poate fi util pentru a clarifica faptul că Registrul Registrului de Condominium apare ca un document de voință "fotografică", capabil să definească atât trăsăturile locuitorilor, cât și condițiile clădirii în care au domiciliul sau domiciliul .

Documente referitoare la locuitori

Registrul Registrului condominian conține în el documente foarte precise, destinate să definească și să satisfacă parametrii exprimați în legea care reglementează redactarea și utilizarea.

În primul rând, trebuie subliniat că Registrul Registrului de Condominiu trebuie să fie întocmit de administrator, deci dacă clădirea nu a ales o persoană administrativă în cadrul acesteia, registrul nu are niciun motiv să existe.

Procedura de redactare constată că administratorul trimite sau livrează fiecărui condominiu un formular special care conține cererea de completare cu datele necesare pentru pregătirea registrului.

În acest caz există un proces real de "obligație de colaborare", deoarece condominiul trebuie să furnizeze datele solicitate. Dacă acest lucru nu se întâmplă, administratorul trebuie să solicite datele omise sau lipsite printr-o scrisoare recomandată. În cazul în care au trecut 30 de zile, datele nu sunt furnizate, administratorul trebuie să acționeze pentru a intra în funcție, încărcând costurile managerilor.

În concluzie, situația este însoțită de o cerere de atașare a unor documente, cum ar fi o copie a actului de identitate, o copie a actului de cumpărare a unității imobiliare sau a contractului de închiriere curent. La acestea se pot adăuga cereri de documentare referitoare la certificarea conformității sau conformității.

În ceea ce privește documentația atașată, nu există o claritate absolută, dar trebuie subliniat faptul că nu este obligatoriu atașarea acestor documente. Odată ce operațiunile de editare au fost finalizate, administratorul trebuie să pună Registrul la dispoziția condominii, conform legislației indicate în art. 1129 al doilea paragraf din Codul civil

Potrivit articolului, administratorul trebuie, în anumite zile și ore, să permită consultarea documentului de către condominiu, pentru a le citi mai ușor și pentru a le oferi posibilitatea de a extrage pe propria cheltuială unul sau mai multe copii.

Această secțiune este importantă în cazul situațiilor de gestionare dificilă a clădirii, atunci când există probleme speciale legate atât de locuitori, cât și de starea generală a clădirii. Consultați Registrul Condominium este un drept al condominiilor, care pot verifica în acest fel multe aspecte ale locului în care trăiesc.

Registrul registrului de condominiu: Registrul Registrului Condominium: documentele referitoare la clădire

Registrul de condominiu și registrul corespunzător al registrului condominiu relativ solicită includerea documentației referitoare la securitatea clădirii în cauză.

Deși legislativul nu impune nicio obligație în această privință, problema se desfășoară în ceea ce privește declarațiile de conformitate care aparțin lucrărilor executate sau instalarea aparatelor aparținând condominii. Acest aspect, reglementat de Decretul 37/08, impune ca proprietarii să solicite, în cazul lucrărilor sau al instalațiilor, declarația de conformitate cu reglementările în vigoare la sfârșitul lucrărilor de instalare.

Cererea de declarație de conformitate, ușor de obținut în cazul unor lucrări noi, poate fi complicată în cazul instalațiilor sau lucrărilor foarte vechi, deoarece pot apărea probleme de evaluare. În acest caz, este recomandabil să se solicite declarația prin rapoarte de expertiză sau vizite de către tehnicieni specializați, pentru a avea o documentație completă și, mai ales, pentru a se asigura că lucrările și instalațiile au fost realizate cu criterii de bunătate și acuratețe.

Atunci când administratorii solicită documente legate de acest aspect să întocmească Registrul de evidențe condominium, este responsabilitatea condominii să prezinte această documentație. Dacă acest aspect nu este pus în practică, administratorul poate obține documentația de mai sus din oficiu prin debitarea cheltuielilor managerilor sau prin contactarea autorităților în cazul în care există situații de pericol pentru siguranța comună sau există posibilitatea ca acestea să apară în viitor.

Prima fotografie: Condominiul P din C + C04STUDIO din Cagliari