Defalcarea cheltuielilor de condominiu

Defalcarea cheltuielilor cu chiriașul condo

Ca orice contract, chiar și contractul de închiriere dă naștere unor sarcini pentru ambele părți. De fapt, proprietarul are obligația de a livra chiriașului bunul în stare bună de întreținere, de a-l păstra într-o stare adecvată pentru utilizarea preconizată și de a garanta plăcerea sa plăcută în timpul contractului de închiriere. Pe de altă parte, chiriașul are obligația să preia proprietatea, să o folosească pentru utilizarea indicată în contract sau pentru cea presupusă de circumstanțe, dar respectând totodată diligența bunului tată al familiei și să plătească prețul convenit .

În special, în ceea ce privește închirierea unui apartament condominiu, datoria menționată mai sus de a menține proprietatea în stare bună ridică întrebări cu privire la alocarea cheltuielilor de condominiu între proprietar și chiriaș că arta. 1576 cc încearcă să rezolve prin stabilirea faptului că toate reparațiile necesare trebuie să fie suportate de proprietar, cu excepția celor de întreținere redusă, care sunt responsabilitatea proprietarului.

Defalcarea cheltuielilor de condominiu între proprietar și chirias

Criteriul generic de alocare a cheltuielilor de condominiu între proprietar și chiriaș stabilit prin art. 1576 cc este clarificat și mai bine specificat de legea n. 392 din 27 iulie 1978, intitulată Reglementarea contractelor de închiriere a clădirilor urbane și cunoscută sub denumirea de Legea privind chiria echitabilă. În special, arta. 9 din legea menționată anterior leagă chiriașului, cu excepția cazului în care se convine altfel, sumele aferente serviciului de curățenie, exploatării și întreținerii obișnuite a ascensorului, precum și costurile energiei electrice, apei, încălzirii și aerului condiționat, să elimine puțurile și latrinele negre și să furnizeze alte servicii comune.

În plus, 90% din costul serviciului de concierge este plătit chiriașului, cu excepția cazului în care contractanții au convenit asupra unei sume mai mici.

Defalcarea cheltuielilor de condo și de chiriaș

Codul civil și legea nr. 392 din 27 iulie 1978 nu sunt însă suficiente pentru a soluționa nenumăratele cazuri de subdiviziune a sumelor aferente coproprietății pe părțile comune dintre proprietar și chirias, pe care le putem face zilnic și concret. Din acest motiv, din ce în ce mai des, aceste probleme creează ciocniri între proprietari și chiriași, care le obligă să întreprindă procesul judiciar pentru a obține o propoziție care ajustează și soluționează litigiul.

Tocmai pentru a evita riscul unei judecăți, precum și durata și costurile pe care le implică tot mai des, în leasingul unei proprietăți condominium, avem tendința de a declara exact distribuția sumelor care trebuie plătite și, în unele cazuri, de a acorda tabelul pentru distribuția cheltuielilor de condominiu, contrasemnat de părți sau inclus în textul contractului.

Defalcarea cheltuielilor de condominiu

Problema împărțirii cheltuielilor în condominiu este atât de dezbătută încât a determinat diferite organizații ale categoriilor de proprietari și locatari să întocmească mese. În prezent există câteva care se remarcă pentru consensul larg al asociațiilor comerciale care au convenit între Confedilizia și Sunia - Sicet - Uniat înregistrate la Agenzia delle Entrate din Roma, Biroul Teritorial Rome 2, la nr. 8455/3 din 30.04.2014: este împărțită pe elementele de lângă care este indicată litera P în cazul în care cheltuielile de condominiu sunt atribuite proprietarului bunului sau scrisoarea I în cazul în care costul va fi suportat de către „chiriaș. În mod firesc, tabelele leagă numai contractanții atunci când au fost puse în aplicare prin regulamentele de construcție și menționate în contractele individuale de leasing. În caz contrar, normele stabilite prin Codul civil și prin Legea nr. 392 din 27 iulie 1978, cu riscurile pe care le implică acest lucru.