Succese predial

Succese predial

În relațiile noastre zilnice cu vecinii și condominiumurile, cu siguranță am fi auzit deja de servitute predial. Acum, este important să clarificăm această problemă, pentru a fi pregătită în cazul în care vecinul vine să ne spună: "comportamentul meu este legitim pe baza legii".

Conform articolului 1027 din Codul civil, este "o povară impusă unui fond pentru utilitatea unui alt fond care aparține unui alt proprietar". Analizând articolul, înțelegem că proprietarul unui fond (despre care se spune că este dominant) obține beneficii din partea unui alt fond (agent) care, pentru acesta din urmă, constituie o povară. În primul rând, când vorbim despre fund, înțelegem atât o clădire, cât și o zonă. Cele două fonduri trebuie să fie, dacă nu învecinate, cel puțin aproape. O altă cerință necesară și ușor de înțeles este că cele două fonduri aparțin două subiecte diferite.

Succesiunea predială

Prostituția este definită, în limbă legală, ca drept de bucurie pe altceva. Mai exact, dreptul de a beneficia de un activ care nu este proprietatea noastră. Această utilitate poate fi de diferite tipuri. Câteva exemple ne pot ajuta să înțelegem conținutul.

Proprietarul unui fond (dominant) care nu are acces direct la drumul public, pentru a ajunge la el poate trece prin partea inferioară a vecinului (slujitor). În plus, pentru a satisface nevoia de apă a propriului fond (dominant), proprietarul poate obține aprovizionarea prin trecerea unui apeduct pe terenul apropiat (servind).

Utilitatea este un element esențial și este important să se clarifice faptul că acesta trebuie să beneficieze de fonduri, nu un interes personal al proprietarului: în al doilea caz, aprovizionarea cu apă este necesară, de exemplu, pentru cultivarea fondului.

Succesele predial

Pretențiile de predial sunt constituite prin contract (care pot fi libere sau împovărătoare) sau voință. Actul, care va fi opozabil terților, va fi apoi transcris în registrele publice imobile. Odată stabilit și transcris, contractul va urma fondul în etapele ulterioare de proprietate. Schimbați proprietarul, subiecția rămâne.

Evident, legea vizează reglementarea exercitării supunerii pentru a evita, având în vedere prezența intereselor opuse și "povara" care cântărește asupra fondului de deservire, dezechilibrele excesive și nedreptățile.

În general, proprietarul care primește utilitate trebuie să evite comportamentele care agravează sau condiționează situația fondului de deservire. Limitele folosirii acestui drept sunt tipice, determinate de lege, pentru servitute compulsive. Cele voluntare sunt doar schematizate și, prin urmare, pot fi integrate de către părți.

Predictive servitute coercitive

Principala diferență dintre servitutele coercitive și voluntariile de ruinare se află în modul în care acestea sunt stabilite. Coactivatele sunt constituite în anumite cazuri, prevăzute de lege: servitute de apeduct, drenaj, administrare de apă, linii electrice, trecere. În aceste situații, dacă nu există niciun acord între cei doi proprietari pentru a forma un contract, proprietarul fondului dominant se poate adresa judecătorului care, după ce a verificat condițiile, îl va constitui cu o sentință. Prin urmare, coactivitatea supunerii. Sentința stabilește obligația de a plăti o despăgubire proprietarului fondului de deservire, pentru a compensa prejudiciul suferit. Plata dvs. este esențială pentru exercitarea subordonării: proprietarul fondului de servicii se poate opune, în cazul în care nu este plătit. Pe de altă parte, și pur și simplu, acordurile voluntare sunt toate cele stabilite fără intervenția judecătorului, dar în mod independent, între părți.